Χρήσιμες εφαρμογές

Κατά την παραμονή σας στην Αθήνα, μπορείτε να “κατεβάσετε” κάποιες χρήσιμες εφαρμογές:

  • ATH Airport
  • OASA Telematics
  • ATH-ENA Card
  • Athens Book
  • Greek Gods Free
  • Google Maps Greece