European Union

eata logo

Συνέδρια και συναντήσεις

Στους βασικούς σκοπούς της εταιρείας είναι η ανάδειξη και καθιέρωση της Αθήνας ως κορυφαίου συνεδριακού και τουριστικού προορισμού μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η διαχείριση των δραστηριοτήτων που αφορούν την προώθηση του προορισμού μέσα από B2B κανάλια γίνεται μέσω του This is Athens-Convention and Visitors Bureau (ACVB). Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη τοπική δομή αυτού του είδους που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στους στόχους του ACVB είναι η ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων της Αθήνας ως city-break προορισμού, αναψυχής, καθώς και προορισμού για συνέδρια και εταιρικές συναντήσεις. Για το λόγο αυτό, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τις υπάρχουσες τουριστικές υποδομές, προβάλλουν μία ενιαία και ανταγωνιστική ταυτότητα για την πόλη και προωθούν τον προορισμό «Αθήνα» στη διεθνή αγορά.

Η λειτουργία του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του τουριστικού κλάδου της Αθήνας και η δραστηριότητά του έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα, καθώς η συνεδριακή δραστηριότητα συνέβαλε έμπρακτα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και κυρίως στην προσέλκυση υψηλότερων εισοδηματικά επισκεπτών στην πόλη.

Το Γραφείο εφαρμόζει στοχευμένη πολιτική επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, σχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του προϊόντος της πόλης και -κατά συνέπεια- για την ενδυνάμωση της οικονομίας της. Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη μέσα από την παροχή πληροφόρησης καθώς και στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για την Αθήνα και την ευρύτερη περιφέρειά της.

Παράλληλα, οικοδομεί δίκτυα συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη της οικονομίας των επισκεπτών της πόλης και τη διασύνδεσή της με τη διεθνή ταξιδιωτική βιομηχανία.

Αρμοδιότητες του Γραφείου

Διεκδίκηση μεγάλων διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων

Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής τουριστικής και συνεδριακής αγοράς, το Γραφείο διεξάγει συστηματική έρευνα χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων οργανισμών συνεδριακού τουρισμού (π.χ. ICCA), παρακολουθεί και καταγράφει τις τάσεις και τις προτάσεις άλλων ανταγωνιστικών προορισμών και των προσφορών τους και φροντίζει να αναβαθμίζει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου να καταθέτει ανταγωνιστικές προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το Γραφείο επηρεάζει άμεσα την ποσότητα και την ποιότητα των συνεδρίων που διεξάγονται στην πόλη.

Εξυπηρέτηση αιτημάτων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Αθήνα και παροχή πληροφοριών για το συνεδριακό προϊόν της πόλης

Το Γραφείο εξυπηρετεί τα αιτήματα διοργάνωσης εκδηλώσεων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εικόνας της πόλης όσον αφορά τη δυναμική της στη φιλοξενία μεγάλων και διεθνών συνεδρίων.

Το 2022 η Αθήνα βρέθηκε στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τον συνεδριακό τουρισμό, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων (International Congress and Convention Association - ICCA), ανεβαίνοντας συνολικά οκτώ θέσεις από το 2019.

Προώθηση και προβολή του συνεδριακού και τουριστικού προϊόντος της Αθήνας

Το ACVB συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και φόρα, πραγματοποιώντας σε καθεμία από αυτές περισσότερες από 30 συναντήσεις ετησίως με επαγγελματίες τουρισμού από τη διεθνή αγορά.  Παράλληλα, διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για διοργανωτές συνεδρίων και εκπροσώπους μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών προκειμένου να γνωρίσουν την Αθήνα και να διοργανώσουν τα συνέδριά τους και τις εταιρικές τους συναντήσεις στην πόλη μας.

Επίσης, πραγματοποιεί ταξίδια για ξένους δημοσιογράφους (press trips) που εργάζονται σε μεγάλα έντυπα του συνεδριακού τουρισμού.

Πρόγραμμα Μελών

Το Γραφείο εφαρμόζει τη διεθνή πρακτική «Πρόγραμμα Μελών», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το συνεδριακό και τουριστικό προϊόν της Αθήνας είτε άμεσα, είτε έμμεσα, όπως συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, εταιρείες διοργανωτών συνεδρίων, εταιρείες οπτικοακουστικού εξοπλισμού, σίτισης κλπ.

Το Πρόγραμμα Μελών, το 2019 μετρούσε πάνω από 100 επιχειρήσεις. Μέσα από δραστηριότητες ενίσχυσης, προσπαθεί συνεχώς να εμπλουτίζει τις κατηγορίες των μελών του με σκοπό την κάλυψη όλου του φάσματος των υπηρεσιών που έχει να προσφέρει η Αθήνα στην αγορά συνεδρίων και εκδηλώσεων αλλά και στις γενικές υπηρεσίες τουρισμού.

Στο πλαίσιο της θεμελίωσης καλών σχέσεων με τα μέλη και με στόχο την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, το Γραφείο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών καθώς και τη θεσμική ή και υλική υποστήριξη στις προσπάθειές τους για τη διεκδίκηση συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων.

Δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας

Η στενή επαφή του Γραφείου με τα ΜΜΕ και η διαρκής τροφοδότησή τους με ειδήσεις και δεδομένα για την Αθήνα έχει δημιουργήσει σημαντική ροή δημοσιευμάτων με θετικό περιεχόμενο για την πόλη αλλά και για την αποτελεσματική προβολή των συνεδριακών υποδομών της. Το ACVB επιδιώκει συνεχή επικοινωνία με τα μέλη του και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον τουρισμό, μέσα από ενημερωτικά και απολογιστικά δελτία για την τοπική και διεθνή τουριστική και συνεδριακή αγορά.

Ambassadors Programme 

Η Εταιρεία έχει λανσάρει το Ambassadors Programme, γνωστό σε όλες τις αγορές συνεδριακού τουρισμού, με σκοπό τη μέγιστη προβολή της πόλης στο εξωτερικό και τη συνεισφορά του επιστημονικού κόσμου στη διεκδίκηση συνεδρίων. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι διακεκριμένοι πρωταγωνιστές των συνεδρίων διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας: Να γίνουν «πρεσβευτές» του Συνεδριακού Τουρισμού της Αθήνας, μετέχοντας ενεργά στο ειδικό πρόγραμμα που ανέπτυξε η ΕΑΤΑ.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα μέσω του οποίου προσωπικότητες του ιατρικού, ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου της Αθήνας, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων του τομέα τους στην πόλη μας. Με την ένταξη επιφανών προσωπικοτήτων, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια των μελών μας στη διαδικασία διεκδίκησης συνεδρίων καθώς η Αθήνα θα μπορεί πλέον να προβάλει και ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που προέρχεται από τον χώρο της διανόησης.

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr