European Union

eata logo

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Δήμος Αθηναίων έχει δεσμευτεί για τις παρακάτω ενέργειες που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης:

- Εγκαινιάζει ένα μακροχρόνιο έργο προκειμένου να προωθήσει την οικονομική αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης ανακατασκευάζοντας πεζοδρόμια και πλατείες, βελτιώνοντας την πρόσβαση των πεζών και προσθέτοντας ένα δίκτυο ποδηλατοδρομίας που μέσα σε λίγα χρόνια θα επεκταθεί σε όλο το λεκανοπέδιο. 

- Η ΕΑΤΑ έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη δέσμευση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του τουριστικού κλάδου, λειτουργώντας ως κεντρικός φορέας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών πόρων διαχείρισης και βιώσιμων πρακτικών που ωφελούν τους κατοίκους και αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύσσει επίσης μια νέα στρατηγική επικοινωνίας για να ενημερώσει το διεθνές κοινό για τον σχεδιασμό που αφορά στο μέλλον του τουρισμού. 

- Η ΕΑΤΑ ενισχύει τις θεσμικές σχέσεις με ακαδημαϊκούς και μη κυβερνητικούς εταίρους, ενώ προχωρά στη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού που θα παρακολουθεί τα οφέλη και τον αντίκτυπο της τουριστικής βιομηχανίας, ενισχύοντας την έρευνα καθηγητών πανεπιστημίων και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα όπως η χρήση πόρων και το δεοντολογικό μάρκετινγκ τουρισμού.

Η δέσμευσή μας είναι να αναπτύξουμε μια κυκλική οικονομία που θα ωφελεί τους κατοίκους και θα αποφέρει περισσότερα έσοδα στην οικονομία της Αθήνας, μειώνοντας παράλληλα τον συνωστισμό και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τον τουρισμό. 

Υγεία και ευεξία: Πράσινη Αθήνα
 • Υλοποίηση προγράμματος για την ενίσχυση του πρασίνου της Αθήνας, καθώς και εργασίες συντήρησης σε δημόσιους χώρους πρασίνου, πεζοδρόμια και κλάδεμα. (συνολικό κόστος έργου 10 εκατ. ευρώ από το 2020 και για 2 χρόνια)
 • Εθνικός Κήπος: Συντήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της υποδομής κήπων (συνολικό κόστος έργου 4,2 εκατ. ευρώ)
 • Πάρκο Ελαιώνα: Κατασκευή πάρκου 46 στρεμμάτων (συνολικό κόστος έργου 8,6 εκατ. ευρώ)
 • Λόφος Λυκαβηττού: Αποκατάσταση δρόμου μήκους 3 χλμ
Καθαρό νερό και αποχέτευση
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος αποχέτευσης και καθαρισμού του δημόσιου χώρου, αντικατάσταση και αναδιοργάνωση του δικτύου κάδων: (συνολικό κόστος έργου 3 εκατ. ευρώ)
 • Αγορά και αντικατάσταση οικιακών κάδων απορριμμάτων και δημόσιων κάδων ανακύκλωσης: (συνολικό κόστος έργου 4 εκατ. ευρώ)
 • Κατάρτιση και εφαρμογή 3ετούς προγράμματος για τακτική συντήρηση και πλύσιμο καθώς και για παροχή εξοπλισμού συλλογής απορριμμάτων: (συνολικό κόστος έργου 7 εκατ. ευρώ από το 2020 και για 3 χρόνια)
Δημιουργία ανθεκτικών υποδομών
 • Κατασκευές δρόμων: 42 εκατ. ευρώ για 171 διαφορετικά έργα (58 σε εξέλιξη, 89 νέα και 24 υπό μελέτη - 175 χλμ. συνολικού ανακατασκευασμένου οδικού δικτύου)
 • Επιδιόρθωση και ανάπλαση δημόσιων πλατειών, περιοχών και πεζοδρομίων  (συνολικό κόστος έργου 40 εκατ. ευρώ)
 • Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και σχολείων (συνολικό κόστος έργου 33 εκατ. ευρώ)
Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 • Συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συνολικό κόστος έργου 6 εκατ. ευρώ)
 • Συντήρηση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (συνολικό κόστος έργου 1,5 εκατ. ευρώ)
 • Αγορά υλικών και εξοπλισμού πυροπροστασίας (συνολικό κόστος έργου 1 εκατ. ευρώ)
 • Εφαρμογή δράσεων πυροπροστασίας (συνολικό κόστος έργου 1 εκατ. ευρώ)
 • Έργο λόφου Λυκαβηττού: Υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας από πλημμύρες και αντικατάσταση περιμετρικού δρόμου μήκους 1.700 μέτρων (συνολικό κόστος έργου 1,5 εκατ. ευρώ)
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (συνολικό κόστος έργου 20 εκατ. ευρώ)
 • Αντικατάσταση φωτιστικών με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας  (συνολικό κόστος έργου 1,38 εκατ. ευρώ)
 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 15 σχολεία και σε δύο δημοτικά κτίρια (συνολικό κόστος έργου 6 εκατ. ευρώ)
Πρόγραμμα”Green Key” στην Αθήνα

Η Αθήνα φιλοξενεί περισσότερα από 25 καταστήματα “Green Key” που παρέχουν μια διαφορετική πολιτική, νέες επιχειρηματικές πρακτικές και καταναλωτική συμπεριφορά για έναν βιωσιμότερο τουριστικό τομέα που μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Τα κριτήρια του προγράμματος “Green Key” αναγνωρίζονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βιώσιμου Τουρισμού.

Ο σχεδιασμός του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών για τις καθαρές εκπομπές άνθρακα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ανακοίνωσε το "ROUTE 2025", την επίσημη δέσμευσή του να επιτύχει καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2025, πριν από τον στόχο του 2050 που έθεσαν τον Ιούνιο του 2019 τα αεροδρόμια της Ευρώπης. Αυτο θα το επιτύχει μέσω λεπτεμερούς σχεδιασμού:

 • Για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων του αεροδρομίου μέσω ηλιακής ενέργειας για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης, με στόχο την κάλυψη του 100% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του αεροδρομίου, που αντιστοιχεί στο 91,1% του σημερινού αποτυπώματος άνθρακα.
 • Για την αντιμετώπιση του υπόλοιπου 8,9% του αποτυπώματος άνθρακα που αντιστοιχεί σε άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμου στον χώρο μέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, βιοντίζελ, αντλιών θερμότητας κ.λπ.

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr