European Union

Πρόσκληση για όσους εργάζονται στο χώρο του τουρισμού ή σε φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στα δωρεάν σεμινάρια «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ενδιαφερόμενων Μερών του Προορισμού» από το Global Sustainable Tourism Council

Πρόσκληση για όσους εργάζονται στο χώρο του τουρισμού ή σε φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό στα δωρεάν σεμινάρια «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ενδιαφερόμενων Μερών του Προορισμού» από το Global Sustainable Tourism Council

O Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (Ε.Α.Τ.Α.) ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2021 την αξιολόγηση της Αθήνας ως αειφόρου προορισμού, και τον σχεδιασμό ενός «οδικού χάρτη» για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με βάση τη μεθοδολογία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council, GSTC).

Η αξιολόγηση αυτή που ολοκληρώνεται στις 30.11.2021, εκτελείται από την Green Evolution A.E. για λογαριασμό του GSTC και παρέχει δεδομένα αναφοράς για την Στρατηγική Αειφορίας της πόλης, ενώ καταγράφει και μια σειρά από δράσεις για την ισορροπημένη ανάπτυξη του τουρισμού στη μετά COVID-19 εποχή. Καθώς ένα κρίσιμο σημείο της συνεργασίας του GSTC και της Ε.Α.Τ.Α. είναι η Ανάπτυξη Ικανοτήτων και η Ευαισθητοποίηση Ενδιαφερόμενων Μερών, έχει σχεδιαστεί μία σειρά από δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars), τα οποία θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021. 

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε εργαζόμενους στο χώρο του τουρισμού ή σε φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό να συμμετέχουν στα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars), τα οποία θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021 και για τα οποία θα διανεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.


Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα διαδικτυακά σεμινάρια καθώς και τον σύνδεσμο της εγγραφής και παρακολούθησης τους. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 300 άτομα. Η προθεσμία λήξης των εγγραφών είναι η 16 η  Νοεμβρίου.

 

Εγγραφές έως τις 16 Νοεμβρίου εδώ: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rA87vXJpQ42i25DqFWBC2A


Περιγραφή Διαδικτυακού Σεμιναρίου
        o   Κωδικός : GSTC-ΑΤΗ-WBN-21
        o   Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ενδιαφερόμενων Μερών του Προορισμού
Συνολική Διάρκεια
       o   17/11/2021 - 22/12/2021
Γλώσσα
       o   Τα Αγγλικά είναι η επίσημη (στις διαφάνειες)
       o   Ελληνικά, όταν παρέχονται από τον Πραγματογνώμονα του GSTC

 

Ημέρα Διεξαγωγής Θεματική Ενότητα Webinar
17/11, 15.00-17.00 Εισαγωγή στο GSTC, τον αειφόρο τουρισμό και το έργο της Αξιολόγησης Προορισμού | Προγράμματα Πιστοποίησης Αειφόρου Τουρισμού, Παρακολούθηση και
Απολογισμός Αειφορίας
24/11, 15.00-17.00

Αειφόρος Βιομηχανία Τουρισμού, Αλυσίδα Προμήθειας και Ανθρακικό Αποτύπωμα

01/12, 15.00-17.00

Διαχείριση Προορισμού, DMMOs, Σχέδια Διαχείρισης και Πιστοποίηση

08/12, 15.00-17.00 Εθνικά Προγράμματα Αειφόρου Τουρισμού, Στρατηγική Τουρισμού και Πρωτοβουλίες Αειφόρου Τουρισμού
15/12, 15.00-17.00

Πράσινη Προώθηση, Πρόσβαση στην Αγορά και Ειδικοί Υπο-τομείς

22/12, 15.00-17.00

Η αειφορία ως εργαλείο κρίσης για την επανεκκίνηση του τουρισμού και παγκόσμιες πρωτοβουλίες

  

Πληροφορίες
o Η κάθε ενότητα διαρκεί 2 ώρες (50’ παρουσίαση, 10’ διάλειμμα, 50’ παρουσίαση, 10’
συζήτηση)
o Έναρξη 15.00 ώρα Ελλάδος
o Θα δοθεί πιστοποιητικό Παρακολούθησης (μετά από παρακολούθηση όλων των
Ενοτήτων) σε κάθε συμμετέχοντα
o Το Υλικό των Παρουσιάσεων θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες
o Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου θα αποστέλλεται στους Επιλεγμένους Συμμετέχοντες
μέσω e-mail μία μέρα πριν από το Σεμινάριο


Εγγραφές έως τις 16 Νοεμβρίου εδώ: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rA87vXJpQ42i25DqFWBC2A

Εκδήλωση για τη διεθνή προβολή της Αθήνας ως μιας ζωντανής και αυθεντικής πόλης

Αθήνα, Απρίλιος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση για τη διεθνή προβολή της Αθήνας ως μιας ζωντανής και αυθεντικής πόλης

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ διοργάνωσε εκδήλωση προβολής της Αθήνας στις 8 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο του Conventa Trend Bar 2021.

Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά, παρουσιάστηκε η Αθήνα και το πολυδιάστατο τουριστικό της προϊόν σε 40 περίπου επιλεγμένους εκπροσώπους φορέων τουρισμού και opinion makers,   από χώρες όπως οι ευρωπαϊκές αγορές, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των επαγγελματιών προσανατολίστηκε τόσο σε θεματικά τουριστικά προϊόντα της Αθήνας, με έμφαση στον πολιτισμό, όσο και στα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζουν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών. Επίσης, στις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει στο δυνητικό επισκέπτη καθόλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και στο μεσογειακό της κλίμα, που επιτρέπει την ανάπτυξη πληθώρας υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η διοργάνωση  αναμένεται να σταθεί αρωγός στη διεθνή προβολή της Αθήνας σε κοινά που αποτελούν στόχο και εξυπηρετούν τους στρατηγικούς της σκοπούς για αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος.

Το έργο «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη» (Υποέργο 4) υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια”,  η οποία έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Αθηναίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ανοικτό κάλεσμα σε φορείς και επιχειρήσεις της Αθήνας για τη συμμετοχή τους σε τεχνικές συναντήσεις/εργαστήρια, στο πλαίσιο του Travel Trade Athens

Αθήνα, Μάρτιος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοικτό κάλεσμα σε φορείς και επιχειρήσεις της Αθήνας για τη συμμετοχή τους
σε τεχνικές συναντήσεις/εργαστήρια, στο πλαίσιο του Travel Trade Athens


Με στόχο την προβολή της Αθήνας στη διεθνή κοινότητα και στην ενίσχυση της εικόνας της ως προορισμού, η ΕΑΤΑ στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διάστασης της OXE του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το έργο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με αντικείμενο τις ευκαιρίες, που προσφέρονται στο πλαίσιο της διεθνούς ζήτησης για τον προορισμό «Αθήνα»,  τεχνικές συναντήσεις με επιχειρήσεις και διεθνείς εμπειρογνώμονες/εκπροσώπους που επισκέπτονται την Αθήνα με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ των εκπροσώπων με τις εγχώριες επιχειρήσεις, προώθηση ενημερωτικού υλικού για τις ευκαιρίες από τις διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις, ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινής επικοινωνιακής ταυτότητας ως εργαλείο γενικής τουριστικής προβολής σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής.


Σε αυτό το πλαίσιο και αξιοποιώντας το ήδη γνωστό και καταξιωμένο signature event «Travel Trade Athens», η ΕΑΤΑ θα διοργανώσει σειρά διαδικτυακών συμμετοχικών εργαστήριων, στις 19 και 20 Απριλίου 2021, με στόχο τη ρεαλιστική καταγραφή σχετικά με την προσφορά τουριστικής εμπειρίας στην Αθήνα. Στην εκδήλωση, έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματικών κλάδων και decision makers από την παγκόσμια κοινότητα, βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (εκπροσώπηση διαφορετικών κλάδων και μορφών τουρισμού, εκπροσώπηση χωρών που αποτελούν αγορές – στόχους για την Αθήνα, ταύτιση προσκεκλημένων με τους στρατηγικούς στόχους της Αθήνας και της ΕΑΤΑ αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή).


Η ΕΑΤΑ, στοχεύοντας στην καθολική εκπροσώπηση της εγχώριας κοινότητας, απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους φορείς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας και της περιοχής παρέμβασης, προκειμένου να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και να υποστηρίξουν τους σκοπούς του έργου.


Περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://www.traveltradeathens.com/


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν μαζί μας στα παρακάτω:


κα Βίκυ Κατεχάκη


Τηλ. 210 3253123 , mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ανοιχτή πρόσκληση για την ανάδειξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

Οκτώβριος 2021

Ανοιχτή πρόσκληση για την ανάδειξη πολιτικών κοινωνικής προστασίας της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

 

Η ΕΑΤΑ, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής και στο πλαίσιο  της αναπτυξιακής διάστασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το Υποέργο 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εστίαση στον ενιαίο σχεδιασμό υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Αφορά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα ενταχθούν λειτουργικά όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τρίτων φορέων. Αναμένεται να αποτελέσει σε επίπεδο γειτονιάς, τον επιχειρησιακό βραχίονα λειτουργικής διασύνδεσης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων απασχόλησης καθώς και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, την πρόληψη και την πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Βασικό εργαλείο του έργου  θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενεργειών παρέμβασης, μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι:

  • υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των ανισοτήτων, κα)
  • εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες (κατάρτισης, νομικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, προώθησης στην απασχόληση, κα)
  • υπηρεσίες παρέμβασης - Street Work (παρεμβάσεις κυρίως σε κάθετα κοινωνικά πεδία όπως αυτά προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών στις τοπικές κοινωνίες) εφόσον κριθεί απαραίτητο από ad hoc ανάγκες (π.χ. υγειονομική κρίση).
  • λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους  φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ιδιαίτερα ομάδες σε κατάσταση ή απειλούμενες από φτώχεια που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετέχουν στις ενέργειες δικτύωσης του έργου και να υποστηρίξουν τους σκοπούς του, με ενέργειες, προτάσεις, χρήσιμες πληροφορίες, κ.λπ.

Επίσης καλούμε τους παραπάνω φορείς να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καταγραφής υπηρεσιών και αναγκών υποστήριξης, στο link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_mCBoQiz7kEkBtk2H88k25p9MoCCz3JIo0jHMltdTG1L8g/viewform

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην χαρτογράφηση της εμπειρίας των φορέων, των υπηρεσιών που παρέχουν και των αναγκών υποστήριξης της ομάδας στόχου του έργου, προκειμένου τελικά να αποφασιστούν οι βέλτιστες παρεμβάσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα παρακάτω αρμόδια στελέχη του έργου:

Δημήτρης Μάνος – Συντονιστής του Έργου

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιούλη Κυράτζη – Επιστημονικός Υπεύθυνος κοινωνικής Καινοτομίας Προγράμματος

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

τηλ. 210 3312002-3

 

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Ξενοφώντος 7, 105 57

Αθήνα, Ελλάδα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr