European Union

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ωφελούμενων για τη συμμετοχή στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 4842/ΕΥΥΑΠ 4443/10-11-2022 Ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ» για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», δημοσιεύουμε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων της δράσης.
 
Δείτε τον πίνακα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί άνεργους, διαμένοντες στο Δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις»

Οι συμμετέχοντες (25 άτομα) θα συμμετέχουν σε μια ολοκληρωμένη δράση επιμόρφωσης και κατάρτισης, διάρκειας συνολικά 122 εκπαιδευτικών ωρών σε:

 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωση σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με Άτομα με αναπηρία (Άτομα με κινητική αναπηρία, Άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα, Άτομα με νοητική/γνωστική/αναπτυξιακή/ψυχική αναπηρία και λοιπές αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις, Άτομα με οπτική αναπηρία)
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στη γραφή και ανάγνωση της Braille
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στον χειρισμό των βασικών εργαλείων ψηφιακού περιβάλλοντος γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου/Ηλεκτρονική Αλληλογραφία)

Σκοπός της δράσης είναι:

 • να βελτιώσει την απασχολησιμότητα ανέργων πολιτών του Δήμου, με το να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο μείγμα ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης που οδηγεί και σε πιστοποιημένες δεξιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Συνεργαζόμενοι φορείς στη δράση:

 • Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις
 • Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι άνεργοι
 • Να διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου
 • Να είναι ηλικίας 18-60 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους χαμηλών εισοδημάτων

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.00.

Δείτε το πλήρες κείμενο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με νεογέννητα τέκνα, διαμένουσες στην Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας».

Ωφελούμενοι της δράσης είναι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν αποκτήσει τέκνο (ή τέκνα) το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στη Δράση, διαβιούν στο Δήμο της Αθήνας και βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και στη διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους της οικογενειακής μέριμνας και παιδικής φροντίδας συμβάλλοντας στην άμβλυνση της υλικής αποστέρησης κυρίως των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται (ή κινδυνεύουν να βρεθούν) σε κατάσταση ένδειας.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.00.

Δελτίο Τύπου: MUC-Προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τεύχος 2

Προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων – Βγαίνοντας  από την πανδημία με περισσότερη γνώση μέσω του ευρωπαϊκού έργου MUC-Training for Health.

Νοέμβριος 2022

Το πρόγραμμα MUC-Training for Health σχεδιάστηκε στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, με στόχο την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας     .

Το MUC-Τraining for Health είναι ένα τριετές έργο (01/11/2020 - 31/10/2023) που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν 3 Δήμοι και 3 ερευνητικοί οργανισμοί από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων (συντονιστής έργου) και το Ινστιτούτο Prolepsis. Επίσης, συμμετέχουν το Center for Social Innovation LTD (Κύπρος), το IKM Pro (Πολωνία), το Comune di Andrano (Ιταλία) και το Varna Economic Development Agency (Βουλγαρία).

Κατά το πρώτο στάδιο του έργου, οι εταίροι ανέπτυξαν το εννοιολογικό πλαίσιο, τη μεθοδολογία εκπαίδευσης και τις εκπαιδευτικές ενότητες. Οι ενότητες καλύπτουν διεξοδικά διάφορα θέματα, όπως οδηγίες χρήσης εργαλείωντην ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας, αλλά και συμβουλές που αφορούν στη διατροφή, , μέχρι τα θέματα επικοινωνίας στη δουλειά. Το επόμενο σημαντικό βήμα για το έργο είναι η πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά και από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Αυτήν την περίοδο το εκπαιδευτικό υλικό μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Θα ακολουθήσει η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, καθώς και η εκπαίδευση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευσή τους και να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.

Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος, στο σύνδεσμο https://muc-trainingforhealth.eu/el.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο και τα ενημερωτικά υλικά που έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής, επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας και τη σελίδα μας στο  Facebook.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η ΕΑΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants), προσκαλεί Δημότες ή Μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων που:

 • έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
 • βρίσκονται σε ευάλωτη ή μειονεκτική θέση (βλέπε αναλυτική πρόσκληση)

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη υπηρεσιών ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων με σκοπό την εξεύρεση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 23/12/2022 έως την κάλυψη των θέσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 17:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΕΑΤΑ Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7 (ισόγειο), ΤΚ 105 57, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://develop.thisisathens.org/el/prosklisi-ofeloumenon

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2921/ΕΥΥΑΠ 2671/ 27-06-2022 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  "ΣΥΝΑΘΗΝΑ" δημοσιεύουμε τα προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης.

Δείτε τον πίνακα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ωφελούμενων για τη συμμετοχή στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 4842/ΕΥΥΑΠ 4443/10-11-2022 Ανοιχτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ» για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», δημοσιεύουμε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων της δράσης.

Δείτε τον πίνακα

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς : «Άνεργους μόνιμα διαμένοντες στο δήμο της Αθήνας» για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί άνεργους, διαμένοντες στο Δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων στην εξυπηρέτηση-συνδιαλλαγή με άτομα με αναπηρία & χρόνιες παθήσεις»

Οι συμμετέχοντες (25 άτομα) θα συμμετέχουν σε μια ολοκληρωμένη δράση επιμόρφωσης και κατάρτισης, διάρκειας συνολικά 122 εκπαιδευτικών ωρών σε:

 • θεωρητική και βιωματική επιμόρφωση σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με Άτομα με αναπηρία (Άτομα με κινητική αναπηρία, Άτομα με κώφωση/βαρηκοΐα, Άτομα με νοητική/γνωστική/αναπτυξιακή/ψυχική αναπηρία και λοιπές αναπηρίες/χρόνιες παθήσεις, Άτομα με οπτική αναπηρία)
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στη γραφή και ανάγνωση της Braille
 • πιστοποιημένη κατάρτιση στον χειρισμό των βασικών εργαλείων ψηφιακού περιβάλλοντος γραφείου (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου/Ηλεκτρονική Αλληλογραφία)

Σκοπός της δράσης είναι:

 • να βελτιώσει την απασχολησιμότητα ανέργων πολιτών του Δήμου, με το να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο μείγμα ενεργειών επιμόρφωσης & κατάρτισης που οδηγεί και σε πιστοποιημένες δεξιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις μιας ποιοτικής παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Συνεργαζόμενοι φορείς στη δράση:

 • Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις
 • Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι άνεργοι
 • Να διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου
 • Να είναι ηλικίας 18-60 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους χαμηλών εισοδημάτων

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17.00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Αίτηση συμμετοχής

Ανοιχτό Κάλεσμα για συμμετοχή στη Δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με νεογέννητα τέκνα, διαμένουσες στην Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Διανομή ειδών βρεφικής φροντίδας».
 
Ωφελούμενοι της δράσης είναι γονείς ή κηδεμόνες που έχουν αποκτήσει τέκνο (ή τέκνα) το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στη Δράση, διαβιούν στο Δήμο της Αθήνας και βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.
 
Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας και στη διευκόλυνση των γονέων να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους της οικογενειακής μέριμνας και παιδικής φροντίδας συμβάλλοντας στην άμβλυνση της υλικής αποστέρησης κυρίως των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται (ή κινδυνεύουν να βρεθούν) σε κατάσταση ένδειας.
 
Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17.00.
 
Δείτε το πλήρες κείμενο
Αίτηση συμμετοχής

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Ξενοφώντος 7, 105 57

Αθήνα, Ελλάδα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr