European Union

eata logo

Τελικό δελτίο τύπου MUC

Δημοτικοί Αστικοί Καθαριστές για την υγεία και την ασφάλεια για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευεξία

Αριθμός Έργου: 2020-1-EL01-KA202-979057

Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2023

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια σειρά αξιοσημείωτων ενημερώσεων και εξελίξεων στο συνεχιζόμενο έργο Δημοτικών Αστικών Καθαριστών για την Υγεία και την Ασφάλεια για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής και Ευεξία, με αποστολή την προώθηση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να ανυψώσει και να εκπαιδεύσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις κοινότητες που εξυπηρετούν μέσω μιας σειράς διαφορετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Πρώτον, στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσέγγισης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η κοινοπραξία MUC - Training for Health έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και δοκιμάσει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που φιλοξενείται σε μια φιλική προς το χρήστη και ανοικτή πλατφόρμα ηλεκτρονικής πρόσβασης (https://muc-trainingforhealth.eu/login/). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούνταν συνολικά από έξι ενότητες, καλύπτοντας τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Αναγνώριση Επαγγελματικών Κινδύνων και Απειλών για την Υγεία, Μέτρα Προστασίας, Παιδεία Υγείας και Προαγωγή Υγείας, Πρώτες Βοήθειες, Ψυχική Υγεία και Θέματα Ευαισθητοποίησης και Επικοινωνίας. Συνολικά 160 άτομα έχουν ήδη εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ 65 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρώσει και αξιολογήσει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα σχόλια που λαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες είναι πολύ θετικά, αξιολογώντας το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη διεπαφή, την πλοήγηση, την ευκολία χρήσης και οργάνωσης, τη συνάφεια, την παρουσίαση και τη χρησιμότητα του περιεχομένου, καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο σύνολό του.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από πέντε εκπαιδευτικά βίντεο που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στην Ελλάδα. Αυτά τα ενημερωτικά βίντεο, διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες, φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube (https://www.youtube.com/@MUCTrainingforHealth).

Εκτός από την εκπαίδευση που επικεντρώνεται στους εργαζομένους, το έργο επεκτείνει την εκπαιδευτική του εμβέλεια στις νεότερες γενιές. Σε συνεργασία με την ERCAV, την εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε Κύκλος Οικολογικής Εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Andrano. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην προώθηση μιας κουλτούρας ασφάλειας και περιβαλλοντικής συνείδησης από νεαρή ηλικία και έχει εμπλέξει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των μελών της κοινότητας, οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από διανεμόμενα ενημερωτικά φυλλάδια και πλατφόρμες κατάρτισης.

Για τη διάδοση των στόχων και των οροσήμων του έργου, έχουν οργανωθεί και παραδοθεί τρεις Εθνικές Ημερίδες Ενημέρωσης στις χώρες εταίρους (Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία). Η Ιταλική Ημερίδα Ενημέρωσης διοργανώθηκε στο Andrano στις 4Σεπτεμβρίου 2023. Αυτή η δημόσια εκδήλωση συγκέντρωσε διάφορα τμήματα της κοινότητας, από δημοτικούς υπαλλήλους και ΜΚΟ έως ελεύθερους επαγγελματίες και ντόπιους πολίτες. Η εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των ενοτήτων του έργου, με περισσότερους από 40 συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης μέχρι σήμερα. Η Κυπριακή Ενημερωτική Ημερίδα, με τίτλο «Τα Βασικά Στοιχεία της Ευημερίας στην Εργασία» πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Αυτή η εκδήλωση συγκάλεσε ειδικούς στον τομέα για να συζητήσουν κρίσιμες πτυχές της ψυχικής υγείας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, εμπλουτισμένες με σημαντικές παρουσιάσεις από αξιόλογους ομιλητές, συμπεριλαμβανομένης της Δρ Λίλιας Ψάλτα. Ομοίως, η κ. Evangelia Ikbal συνέβαλε με τις βέλτιστες πρακτικές στην αστική υγιεινή. Ενισχύοντας περαιτέρω τον αντίκτυπο του έργου, δύο πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στη Βάρνα της Βουλγαρίας τον Αύγουστο του 2023. Αυτές οι εκδηλώσεις όχι μόνο ανέδειξαν τις δραστηριότητες του έργου, αλλά παρουσίασαν επίσης μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η χρηματοδότηση της ΕΕ και να διαδοθεί το πρόγραμμα Erasmus+. Το ποικίλο κοινό που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, αξιωματούχους και επιχειρηματίες εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης του έργου. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (VEDA) χρησιμοποίησε τους πόρους του έργου για να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές ενηλίκων σε δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διαφοροποιώντας έτσι την εφαρμογή του.

Τέλος, με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο του προγράμματος MUC - Training for Health, υπό την διοργάνωση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από το Ινστιτούτο Prolepsis, εταίρο του προγράμματος, τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος η οποία εστίασε στους επαγγελματικούς κινδύνους και στις απειλές κατά της υγείας των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, υπογραμμίζοντας τη σημασία κατάλληλης εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκε επίσης η καινοτόμος ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που απευθύνεται στους εργαζόμενους και περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών κινδύνων, τις πρώτες βοήθειες, την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, συμβουλές για μέτρα προστασίας κ.ά. Δυνατότητα συμμετοχής δόθηκε στους ενδιαφερόμενους φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη τόσο δια ζώσης, αλλά και διαδικτυακά. Χαιρετισμό απηύθυναν οι εταίροι του προγράμματος, αλλά και εκπρόσωποι από τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος κ.ά. Στους ομιλητές συγκαταλέχθηκαν ιατροί εργασίας από την Ελλάδα και την Ευρώπη οι οποίοι κατέθεσαν την δική τους εμπειρία αναφορικά με την υγεία των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων και τη διαχείριση αποβλήτων. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ακαδημαϊκών φορέων και φορέων επαγγελματικής κατάρτισης.

Μέσω αυτών των πολυδιάστατων δραστηριοτήτων, το έργο παραμένει προσηλωμένο στους βασικούς στόχους του για την ενίσχυση της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων στην αστική αποχέτευση και των κοινοτήτων που εξυπηρετούν.

Δείτε το ελληνικό Newsletter

Δείτε το αγγλικό Newsletter

 

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr