Ποιοι είμαστε

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΤΑ

Πρόεδρος
Μελπομένη (Μελίνα) Δασκαλάκη

Αντιπρόεδρος A'
Αλέξανδρος Τσιατσιάμης

Αντιπρόεδρος B'
Επαμεινώνδας Μούσιος

Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Βλάχος
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 
Μαρία Λαθούρη

Δημήτρης Σουλιώτης

Βασίλειος Δελής

Μαρία Στρατηγάκη

Χαράλαμπος Μωραϊτης