European Union

eata logo

Προγράμματα

Η ΕΑΤΑ υποστηρίζει τον Δήμο Αθηναίων στην απορρόφηση πόρων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία προωθούν δράσεις για την Έξυπνη Πόλη, τη βιώσιμη κινητικότητα, την κοινωνική στέγαση και κοινωνική συνοχή, τον πολιτισμό και την κοινωνική καινοτομία καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»
Image

Τίτλος Προγράμματος : Πρόγραμμα  Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»

Φορέας Υλοποίησης : Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ

Φορέας Υλοποίησης ( Εταίρος )  : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης με :

  • Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
  • ΟΠΕΚΑ-Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
  • Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία Έναρξης του προγράμματος : 21/06/2023

Ημερομηνία Λήξης του προγράμματος : Ιούλιος 2026

Διαχείριση / Χρηματοδότηση : Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Προϋπολογισμός : 5.287.395,16€

 

Η αξιοποίηση 257 ιδιωτικών κατοικιών για την στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:

α. Η άμεση ενίσχυση νέων έως 39 ετών να ανταποκριθούν στο κόστος μίσθωσης της α’ κατοικίας τους.

β. Η αντιμετώπιση της επισφάλειας στέγασης για τους πλέον ευάλωτους εξ αυτών που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους.

Μέσω της αξιοποίησης των ιδιωτικών κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο  του προγράμματος «ESTIA II».

Προγράμματα ΕΑΤΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία», η υλοποίηση της οποίας συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» μέσω του εργαλείου της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ),(υπ' αριθ. πρωτ. 55/ 10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε."), η ΕΑΤΑ υλοποιεί ως Δικαιούχος έργα που συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αθήνας.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5032728
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
Ημερομηνία Έναρξης Πράξης: 01/11/2018
Ημερομηνία Λήξης Πράξης: 31/08/2021
Φυσικό Αντικείμενο Πράξης:

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων που προωθούν την Αθήνα ως προορισμό, για κατοίκους, επισκέπτες και εν γένει προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πρόκειται για μεταφορά καλής πρακτικής που ακολουθούν διεθνείς προορισμοί, όπως το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Βαρκελώνη και η Λισαβόνα. Πρόκειται για έναν στρατηγικό στόχο στο πλαίσιο του τουρισμού πόλεων (city break) και ειδικότερα την ανάδειξη της Αθήνας ως προορισμό
καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα αναπτυχθεί τεχνολογική πλατφόρμα φιλοξενίας ψηφιακού περιεχομένου για χρήση τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από κινητές συσκευές, με στόχο την προβολή/προώθηση και ανάδειξη:

α) των θεματικών εμπειριών που μπορεί να αποκομίσει ένας επισκέπτης στην πόλη, π.χ. πολιτισμός,
γαστρονομία, αθλητισμός, καινοτομία,
β) των γειτονιών της Αθήνας,
γ) ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού, π.χ. συνεδριακού, γαστρονομικού, τουρισμού πόλεων,
πολιτιστικού κλπ. και
δ) της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Στρατηγικός στόχος της πρότασης είναι η προώθηση και ανάδειξη όλων των πτυχών της ζωής στην
Αθήνα, υπό την οπτική του προορισμού τόσο για τους πολίτες, όσο και για τους επισκέπτες και τους
επαγγελματίες. Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και θα επικαιροποιείται
συνεχώς, θα συνεισφέρει σημαντικά:
α) στην ολιστική ανάδειξη της ταυτότητας της Αθήνας ως προορισμό,
β) στην ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη στην πόλη, και
γ) στην ενημέρωση του κοινού για τα δρώμενα στην πόλη.
Ταυτόχρονα, αυτό το περιεχόμενο θα αναπτύσσεται και για προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού «Αθήνα» στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης»
Το Υποέργο θα υλοποιηθεί με Ιδία Μέσα (Αυτεπιστασία) μέσω των ακόλουθων δράσεων – πακέτων εργασίας:

ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου
Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση και η επιστημονική υποστήριξη του συνολικού έργου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΠΕ1 θα υλοποιηθούν ενέργειες που αφορούν στη διοικητική διεύθυνση και διαχείριση του έργου, την οικονομική διαχείριση όλων των συμβάσεων και δράσεων της Πράξης κλπ.
ΠΕ 2: Δημιουργία και Λειτουργία Πλατφόρμας
Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία, αναβάθμιση του κεντρικού ιστότοπου για τον ψηφιακό οδηγό της Αθήνας (https://develop.thisisathens.org/el/). Η ανάπτυξη της πλατφόρμας https://develop.thisisathens.org/el/ θα βασιστεί σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (open source).
ΠΕ 3: Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου για την περεταίρω ανάπτυξη και εμπλουτισμό της πλατφόρμας με νέες πληροφορίες, λειτουργίες και εφαρμογές. Ειδικότερα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακής επικοινωνίας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, την συγγραφή κι επιμέλεια κειμένων σε θέματα και κατηγορίες που θα υποδεικνύονται από τον αρχισυντάκτη της πλατφόρμας καθώς και την δημιουργία και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου όπως πχ φωτογραφίες και άλλες εικόνες. Η ανάπτυξη και παραγωγή του περιεχομένου, του λεκτικού και οπτικού υλικού αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους για την υλοποίηση της συνολικής δράσης της προώθησης και της προβολής της Αθήνας μέσω των διαδικτυακών μέσων. Το σύνολο της πληροφορίας, το οποίο διαχέεται μέσω των κειμένων αλλά και του οπτικού υλικού συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των θεματικών ενοτήτων αλλά και στην δημιουργία μιας διαδικτυακής, βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες.
Image

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 908.000,00€. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης της πράξης, η οποία επιμερίζεται ως ακολούθως και προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 908.000,00€.

Image
Image

Επικοινωνία

Εταιρεία Ανάπτυξης και

Τουριστικής Προβολής Αθηνών

 

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 118 54, Αθήνα

 

+30 210 32 53 123

+30 210 52 01 611

 

info@developathens.gr

Ακολουθήστε μας

facebook instagram twitter youtiube

 

Τύπος

Επικοινωνία: dtrivoli@developathens.gr